Undervisning er et samarbeidsprosjekt

– Jeg prøver alltid å legge opp undervisningen som et samarbeidsprosjekt, sier Sindre Andenæs. Han er privatlærer i Golden Academy, og hans fremgangsmåte og gode forhold til elevene er noen av årsakene til at han er denne månedens privatlærer.

Sindre studerer master i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo, og har jobbet som privatlærer i Golden Academy siden november 2016. Her har han hovedsakelig undervist i matematikk, et fag mange synes er krevende.

Givende jobb

– Når jeg legger opp undervisningen som et samarbeid betyr det at eleven og jeg regner gjennom oppgavene i fellesskap, og stanser og øver ekstra på de temaene vi merker er vanskelige, forteller Sindre.

– Å jobbe som privatlærer synes jeg er utrolig givende.

Sindre synes noe av det morsomste er å formidle stoff han synes er spennende, og observere læringsprosessen hos eleven på nært hold. Hvis eleven sliter med å forstå noe er Sindre opptatt av å finne nye metoder for å hjelpe eleven med å mestre stoffet.

– Det er få ting som slår den følelsen når du ser det går et lys opp for eleven, og de forstår noe de har strevd med lenge, sier han.

For Sindre er undervisning et samarbeid – noe man skal klare som et lag.

Ikke gi opp

I matematikk er det mange elever som har dårlig selvtillit og som ikke har kjent på mestringsfølelsen på lenge. Som privatlærer i Golden Academy opplever Sindre denne problemstillingen, og han har funnet metoder som synes å fungere i undervisningen.

– For elever som sliter med selvtillit er det viktig å være tålmodig, og vise forståelse for at det å lære ofte kan være vanskelig. Alle, nesten uten unntak tror jeg, har av og til slitt med motivasjon på skolen.

For Sindre er det viktig at man ikke gir opp, men fortsetter å jobbe med faget og det stoffet som er utfordrende.

– Men man vet aldri når man kommer til å få et gjennombrudd, så det er viktig å fokusere på å fortsette å øve. Særlig i matematikk er det ofte mengdetrening som gjelder, så jeg tror det er bedre å regne masse oppgaver feil enn å ikke jobbe i det hele tatt, sier han.

Det er gøy å lære

For å motivere elever til å jobbe med et fag har flere privatundervisere i Golden Academy erfart at det hjelper å trekke paralleller mellom elevens interesser og det aktuelle faget. Dette er noe Sindre også bruker i sin undervisning.

– Jeg forsøker ofte å finne nye måter å illustrere og forklare konsepter på. Om man kan finne en original sammenligning for et konsept, så kan dette gjøre det både lettere å forstå og lettere å huske. Jeg prøver også å trekke paralleller mellom matematikken og elevenes hverdag så mye som mulig, forteller han.

Sindre håper at elevene hans når målene sine gjennom undervisningen de har sammen. I tillegg håper han at han klarer å vise dem at det er gøy å lære, og om man liker å lære så er halve jobben gjort allerede.

Han er dessuten helt klar på én ting – privatundervisning er absolutt noe han anbefaler.

– Man får fordypet seg i et tema på en helt annen måte enn i klasseromsundervisning, man får en mye tettere oppfølging og man kan skreddersy undervisningsopplegget for hver enkelt elev, avslutter Sindre.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *