Tilpasset undervisning er nøkkelen engasjement

Hver elev har sitt utgangspunkt, og Julia Ryniec mener nøkkelen til å engasjere og inspirere elever er å tilpasse undervisningen til hver enkelt. Det er blant grunnene til at hun er månedens underviser i Golden Academy. 

Jeg har veldig troen på tilpasset undervisning, og at hver elev har sine interesser, sine referanser og sine frustrasjoner, sier Julia.

Hun studerer selv master i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo, og har jobbet som privatlærer i Golden Academy siden september 2016.

Bli godt kjent

Julia er opptatt av at man som underviser må forstå elevenes individuelle interesser og utfordringer for å legge et godt grunnlag. Da kan man vekke elevens entusiasme og vise dem at læring kan være gøy.

For å finne frem til elevens engasjement mener Julia det er viktig å bli godt kjent og for eksempel finne ut av hva de liker å gjøre på fritiden.

– Hvis en elev liker å tegne kan det være en god idé å bruke mye visuelle virkemidler. Enten det er sang, videoklipp eller forskjellige leker tenker jeg at variasjon er et nøkkelord.

Julia mener tilpasset undervisning er nøkkelen til suksess.

Lek og læring

Hun er klar på at privatundervisning skal være et supplement til det som foregår skolen, og at å variere type undervisning kan gi en god effekt.

– Jeg tror det er viktig å kombinere lek med læring, å gjøre ting som er morsomt å holde på med. Gjerne også fysisk aktivitet – om det er fint vær kan man for eksempel øve på engelske gloser ute i sola, sier Julia.

Med variasjon og lek tror Julia mange elever opplever undervisningen som morsom, og at de ser hvor nyttig og viktig læring kan være. Spesielt de som er i ferd med å lære seg norsk kan føle på dette.

– Jeg kom selv til Norge da jeg var ti år, og kan kjenne meg igjen i mange av frustrasjonene ved å lære seg et helt nytt språk, og hva man faktisk er ivrig etter å lære når man ikke kan norsk så godt ennå.

Givende arbeid

Julia liker å jobbe som privatlærer fordi det gir en annerledes mulighet for å prøve ulike undervisningsmetoder som man ikke har anledning til å gjennomføre i et klasserom med mange elever.

– Det å kunne bli ordentlig kjent med elevene sine gjør det også mulig for meg som lærer å selv bli inspirert, og lære mye om min egen undervisning. Det er veldig givende å få den nære kontakten med elevene, og jeg får en særegen anledning til å virkelig se progresjon, avslutter hun.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *