Studenter kan ikke leve på Lånekassen alene

Det kan være vanskelig å få endene til å møtes som student når utgifter knyttet til bolig og mat økes, mens støtten fra Lånekassen står på stedet hvil. Deltidsjobb gir deg ikke bare mer økonomisk frihet, men også arbeidserfaring og evne til å strukturere hverdagen.

I Norge er vi så heldige å ha en utdanningsstøtteordning som skal sørge for at alle har mulighet til å ta utdanning uavhengig av økonomiske og sosiale forhold, kjønn, alder funksjonsdyktighet eller geografiske forhold.

Gjennom lånekassen får nesten alle landets studenter studiestøtte i form av lån eller stipend, eller begge deler i kombinasjon. Målet til Regjeringen er at dette skal bidra til at utdanningen blir studentenes ”arbeid” slik at man effektivt kommer seg gjennom studiene.

Studiestøtten holder ikke

Ideelt sett skulle dette holde – men det gjør det ikke. Ifølge SSBs levekårsundersøkelse blant studenter oppgir hele 94 prosent av studentene at støtten fra lånekassen kun fungerer som en sekundærinntekt. Altså har de andre inntekter eller støtte som er mer viktig for å få endene til å møtes.

Fler og fler studenter får økonomisk støtte fra foreldre ved siden av studiestøtten for å dekke løpende utgifter. I 2012 fikk halvparten av landets studenter økonomisk hjelp fra familie.

Selv om studiestøtten skal økes fra ti til elleve måneder fremover mot 2020, ser det ut til at studenter fortsatt må belage seg på inntekt utover det de får fra Lånekassen hver måned.

Skaff en ekstra inntekt

I 2012 hadde 60 prosent av studentene jobb ved siden av studiene, og inntektene de fikk gjennom jobb utgjorde over halvparten av deres totale inntekter – inkludert støtte fra Lånekassen. Det er altså helt vanlig å ha arbeid samtidig som man studerer.

En deltidsjobb kan heller klargjøre deg for arbeidslivet, gi deg erfaring i å prioritere de viktigste oppgavene først, og lære deg å strukturere hverdagen din på en helt annen måte enn om en bare er student.

Relevant deltidsjobb

De fleste studenter klarer seg altså ikke på studiestøtten alene, de trenger enten hjelp fra foreldre eller en deltidsjobb ved siden av studiene. Hvis du først skal ha en deltidsjobb – hva med å sørge for å ha en jobb som er relevant for de fagene du tar, eller det du tar sikte på å jobbe med etter studiene?

For eksempel kan en jobb som privatlærer være både relevant og lærerikt. Du får lært bort fag som du jobber med og kan selv, og kanskje opparbeider du deg en enda bedre forståelse for faget enn du hadde før du startet å lære det bort.

Sjekk ut denne videoen med medisinstudent Hamida som forteller om hvordan det er å være privatlærer ved siden av studiene:

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *