Slik tar du gode notater i timen

Har du noen gang sett over notatene dine etter skoletimen og tenkt «hva er det jeg har skrevet her?» Tar du ikke gode notater gir de deg ikke noen ekstra forståelse, og de hjelper minimalt på hukommelsen. Lær deg å ta skikkelige notater så merker du effekten både når du gjør lekser, og når du skal gjennomføre prøver og eksamener.

De aller fleste noterer når de sitter i timen. Enten det er på PC eller på papir, så merker nok mange at de følger mer med og husker bedre når de tar notater til det læreren sier. Og det stemmer faktisk. Når vi tar notater viser forskning at vi aktiverer hjernen på en annen måte enn når vi bare lytter, og dermed sitter igjen med mer kunnskap og bedre forståelse.

Allikevel har du sikkert opplevd å ha notert en hel masse, men når du ser på notatene dine i ettertid så klarer du ikke å tyde dem eller bruke dem til å huske hva det faktisk var du skulle ha lært i den aktuelle timen. Hvorfor skjer dette? Og hvordan kan du lære å ta notater som gir deg en læringseffekt?

Ekstra veiledning

Hvis du opplever at du ikke lærer noe uansett hvor mange notater du tar eller hvilke metoder du bruker kan det være at du ikke har forstått faget. Forstår du ikke hva det snakkes om hjelper det fint lite å gå gjennom usammenhengende notater i etterkant – kanskje trenger du noe ekstra hjelp?

Det er ikke nødvendigvis mye som skal til, selv om det kanskje føles som du henger langt etter eller ikke kan noen ting. En privatlærer kan hjelpe deg med å forstå faget, få orden på notatene dine, og jobbe effektivt videre.

Privatundervisning er mer enn å bare gå gjennom faget, du lærer deg også å strukturere dagen din, lese effektivt, og diskutere hva som er vanskelig og utfordrende. Når du har fått forståelsen i faget på plass vil gode notater være et supert virkemiddel for å huske det du trenger frem mot store prøver og eksamener.

Slik gjør du det

Så hva skal til for å ta skikkelige notater som du faktisk kan bruke konstruktivt på et senere tidspunkt?

  1. Lag overskrift og husk dato

Mange glemmer det mest åpenbare – lag en relevant overskrift til temaet det er snakk om og husk å notere ned dato for timen. Da får du strukturert notatene dine i ettertid når du skal gå gjennom alle før for eksempel eksamen, og du vet hva du lærte til hvilken tid. Nå får du satt opp temaene i rekkefølge, og du kan følge den røde tråden gjennom undervisningen.

  1. Sammendrag framfor ord-for-ord.

Skriver du ned det læreren sier ord for ord? Det hjelper deg ikke nødvendigvis. Da sitter du igjen med masse informasjon hvor mye ikke er viktig, og du vet ikke hva læreren egentlig vektla underveis.

Skriv heller ned korte stikkord underveis der du merker at læreren bruker litt ekstra tid og energi, og skriv et sammendrag av temaet etter timen. Nå har du prosessert stoffet på en annen måte, skrevet det ned med egne ord, og luket ut uviktig informasjon.

  1. Bruk både papir og PC

Mange bruker kun PC når de skriver notater. Det er ikke så rart, det går mye fortere, og man føler man rekker å skrive ned mer av det læreren sier. Det kan allikevel lønne seg å skrive på papir når du sitter i timen. Da tvinges du til å fokusere på det som er viktig, fordi du ikke rekker å skrive ned alt, og dessuten jobber hjernen din på en helt annen måte når du skriver for hånd enn når du skriver på PC.

Bruk PCen når du kommer hjem – ved å renskrive notater du skrev for hånd i timen over på PC går informasjonen gjennom enda en prosess, og du husker det bedre. Nå har du dessuten også et oversiktlig sammendrag på PC, og ikke i en krøllete kladdebok.

  1. Finn din egen teknikk

Vi lærer alle forskjellig, og det gjelder også når det kommer til notatskriving. Noen av oss trives med punkter og struktur, mens andre lettere ser sammenhenger om de tegner tankekart og bruker farger. Finn ut hva som passer for deg – det er jo du som skal bruke disse notatene senere.

  1. Bruk notatene aktivt

Når du er ferdig med timen, eller har skrevet sammendraget over på PC er det lett å tenke at «nå kan jeg legge disse bort så lenge» og ikke se på dem før eksamensuken. Det er ikke særlig smart. Vi mennesker glemmer lett, og selv om du husket noe veldig godt dagen etter timen vil du glemme mye av det bare en uke eller to senere. Sett av litt tid hver uke til å titte gjennom notatene dine, da kommer de ikke som en overraskelse på deg når du virkelig trenger dem senere.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *