Man må ha det moro når man lærer

Gjennom spill og morsomme aktiviteter sørger Julius Aleksander Mikkelsen for å gjøre undervisningen variert og inspirerende, og dette er noe av årsaken til at han er månedens underviser i Golden Academy.

– Jeg liker å blande inn spill og aktiviteter som for eksempel
kortskalle, 20 spørsmål og matte-rollespill i undervisningen for å
gjøre det så engasjerende som mulig, forteller Julius.

Han er 18 år gammel, og har vært privatlærer siden september. Å
undervise synes han er både utfordrende og givende, og han trives godt med å ta del i andres læring.

Tilpasset undervisning

Julius får skryt for måten han legger opp privatundervisningen og hvordan han tilpasser den til hver enkelt elev.

Læring fungerer forskjellig fra person til person, men ettersom jeg selv er en person som har slitt mye med hvordan læring har blitt
tilrettelagt på skolen, ønsket jeg å benytte meg av alternativer for mine egne undervisningstimer, sier han.

Drar inn interesser

Selv blir Julius inspirert av interessene han har utenfor skolen – som musikk, litteratur og spill. Han merne det å ta med interesser inn i
læringen er viktig for å gjøre undervisningen mer spennende og inspirerende.

Når undervisningen blir inspirert av aktiviteter man synes er
interessante utenfor skoletid, tror Julius eleven blir mer engasjert og investert i timen. For tiden underviser han i matematikk, og han har funnet et spill han synes er spesielt moro her.

– Jeg har blitt fan av å lage rollespill ut av matematikk, hvor man får en figur utdelt, og blir nødt til å bruke matte for å finne effektive
løsninger på praktiske problemer. I matte tror jeg dette kan fungere spesielt bra, ettersom de vanskeligere oppgavene på matteprøver ofte krever problemløsningsevner lik de jeg prøver å utfordre i rollespillet.

Må ha det moro

Han er klar på at det å jobbe med skolearbeid ikke bare må være slit og kjedelig, og at man kan få mer ut av det ved å gjøre læringen litt mer spennende.

– Ved å legge opp undervisningen på denne måten tror jeg elevene oppnår mestring og får en dypere forståelse av faget. Hvilke
aktiviteter og hvor mye jeg benytter av det varierer selvfølgelig litt med faget, men noe lek mener jeg er nødvendig, avslutter Julius.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *