Må du være flink i alt?

Vi lærer på forskjellige måter, vi har ulike interesser og ferdigheter, og vi har potensiale for å bli flinke innenfor mange forskjellige fagfelt. Er det da sånn at vi alle må lære det samme og være like flinke i alle fag?

Det er ikke tvil om at det er mange unge som opplever prestasjonspress både på skolen og ellers i livet. Det er knyttet forventninger til at man skal være god på skolen, ha sunne og spennende fritidsaktiviteter og samtidig ha gode venner og nære relasjoner.

Men vi kan ikke alle være gode i alt, og er vi alle like gode i de samme tingene vil ikke samfunnet gå fremover. Hvorfor er det forventet at man skal få toppkarakterer i alle fag på videregående skole? Og er det egentlig mulig for alle å leve opp til dette?

4 av 10 faller fra

Ifølge Bufdir er det så mange som 40 prosent av elever på videregående som ikke fullfører skoleløpet på normert tid. Det vil si at de enten dropper helt ut og ikke fullfører i det hele tatt, eller at de slutter underveis og fullfører på et senere tidspunkt.

Flere gutter enn jenter slutter, og frafall fra videregående har stor sammenheng med karakterer fra grunnskolen. Mye av fremtiden din avhenger altså av karakterer allerede fra ungdomsskolen. Dette kan være med på å skape det høye prestasjonspresset vi ser blant unge i dag.

Du har sikkert kjent på at uansett hvor mye du jobber med et fag, så får du det bare ikke til. Ikke nødvendigvis at du stryker, men at du bare ikke når helt opp. Det betyr ikke at du ikke er smart nok eller aldri vil få det til. Som vi har skrevet i et tidligere innlegg her på bloggen, så lærer vi forskjellig.

Noen ønsker tavleundervisning med figurer og grafer, andre trenger å diskutere i grupper eller utføre oppgaven med hendene i praksis. Det at vi lærer på forskjellige måter betyr at vi løser problemer ulikt – noe som er positivt i alle faser av livet.

Ulike ferdigheter gir flere muligheter

Se for deg at du skal utføre en jobb, og alle du jobber med tenker på akkurat samme måte som deg. Hvis det da oppstår et problem som du ikke klarer å løse, hvordan skal de andre du jobber med klare å løse det om dere alle tenker likt? Å ha en annen måte å lære på og løse problemer på gir mangfold og muligheter.

Vi trenger forskjellige mennesker som kan ulike ting, som er gode på forskjellige områder, og som løser problemer på ulikt. Slik skolen er lagt opp i dag er det forventet at du skal lære likt som en klasse med nesten 30 andre elever som har ulike forutsetninger, interesser og talenter.

Kanskje er det på tide at vi verdsetter både de som får gode karakterer i klassiske skolefag, og de som heller vil og kan jobbe med praktiske fag. Samfunnet trenger alle sammen, og jo mer ulike vi er, desto mer kreative løsninger kan vi finne på til vanskelige problemstillinger.

Sjekk ut denne videoen om han som “saksøker” skolesystemet:

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *