Lærer alle likt?

Det finnes mange forskjellige måter å lære på, og alle er like viktige. Dessverre er det vanskelig for skolen å tilpasse forskjellige læremåter til mange forskjellige elever med ulike behov. En privatlærer kan hjelpe deg med å finne ut hvordan nettopp du lærer best.

Sitter du noen ganger i timen og tenker at ”dette skjønner jeg ingenting av”? Kanskje er det fordi du er ufokusert eller du ikke synes temaet er noe spennende. Men kan det hende det har med måten det undervises på å gjøre?

Det finnes mange måter å lære på, og tradisjonelt har skolen fokusert på tavleundervisning. Læreren står fremst i klasserommet, og tegner på whiteboardet, og elevene noterer flittig. Men hvor mye husker du av dette i ettertid?

Det er vanskelig for én lærer å skulle tilpasse undervisningen til 30 elever som lærer på mange forskjellige måter, og vanlig undervisning kan fungere i mange tilfeller for de fleste. Men mange synes noe mangler i den vanlige undervisningen, og opplever at de ikke får med seg det som blir sagt i klasserommet. Da kan privatundervisning med en privatlærer være en løsning.

Tenk litt etter. I hvilke situasjoner opplever du at du husker det du skal lære? Er det når du diskuterer pensum i grupper? Eller når du tegner tankekart? Det finnes i utgangspunktet fire hovedmåter å lære på i følge Dunn og Dunns modell.

Den visuelle læringsteknikken er når man leser, noterer, ser på bilder og bruker diagrammer. Hvis dette er den mest effektive måten å lære på for deg, så fungerer kanskje den tradisjonelle tavleundervisningen helt fint. Men det finnes flere måter å lære på.

Hvis du lærer best ved å lytte til andre fortelle og å diskutere i grupper så er kanskje auditiv læring det beste for deg. Skolen benytter seg av gruppearbeid og samarbeid, men om ikke alle på gruppen er like motiverte for oppgaven kan det miste noe av effekten.

Dette er de to læringsmåtene som blir brukt mest i norsk skole og undervisning. Men det finnes mange elever som ikke klarer å tilpasse seg disse læringsstilene, og er de uheldige nok faller de utenfor. Det er derfor viktig å huske på at selv om du opplever at du ikke får med deg det som undervises, eller du synes det er vanskelig å huske og forstå det som blir sagt – det er ikke noe galt med deg.

Kanskje lærer du bedre ved å spille spill, bruke pc eller tegne? Det kalles taktil læring, og betyr at du lærer best ved å ta og føle på fysiske ting. Dette kan også fungere for de som responderer best på kinestetisk læring – nemlig kroppslig læring. Disse liker å være i bevegelse når de lærer, for eksempel gjennom dramatisering.

Privatlærere legger opp undervisningen spesielt til deg. Uansett om du lærer gjennom samtaler, ved å tegne, eller ved å gå ut i verden og bruke teorien i praksis – en privatlærer vil kunne hjelpe deg med å finne din måte å lære på. Og det du lærer gjennom slik privatundervisning kan du ta med deg inn i klasserommet også. Kanskje du i neste time til og med kan hjelpe sidemannen som sliter med å forstå formelen læreren har skrevet ned.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *