Lære norsk med privatlærer?

Å lære norsk er viktig både for å kunne følge med i dagliglivet til barn, venner og kjente, og for å komme seg inn i arbeidslivet. Hvis du benytter deg av privatlærer for å lære norsk får du tett oppfølging og undervisning spesielt tilpasset deg.

Måten den obligatoriske norskopplæringen kommunene tilbyr blir gjennomført på kan i mange tilfeller sammenlignes med vanlig undervisning i norsk skole. Det er mange elever i en klasse med forskjellig bakgrunn og kunnskap som har ulike måter å lære på. Mange responderer ulikt på ulike undervisningsmetoder.

Å lære et nytt språk krever motivasjon fra din side, samtidig som det krever kunnskap og oppfølging fra lærerens side. Med privatundervisning for å lære norsk vil undervisningen bli spesielt tilpasset deg og dine behov, og din privatlærer trenger ikke ta hensyn til 20 andre elever med ulike behov.

Utfordrende med ulik bakgrunn

I en undersøkelse Fafo har gjort over ti år forteller flere av deltakerne på obligatorisk opplæring at det er en stor utfordring når det er mange i samme klasse med forskjellig utgangspunkt. De føler de går glipp av individuelt tilpasset undervisning og oppfølging.

Ønsker du å få permanent oppholdstillatelse? Da kreves det at du har gjennomført obligatorisk opplæring, eller kan vise til tilstrekkelige kunnskaper i norsk for å få fritak. Hvis du ønsker å komme deg ut i arbeidslivet og vil lære norsk så raskt som mulig, kan den obligatoriske opplæringen oppleves som noe langtekkelig og lite fokusert.

Privatlærerne har én elev å konsentrere seg om, og undervisningen har en naturlig framgang avhengig av ditt utgangspunkt og dine mål. Studentene som jobber som privatlærere vet hvordan det er å kombinere studier med en travel hverdag, og vil kunne legge til rette for dine behov.

Kom deg raskt ut i arbeidslivet

Vet du at du vil søke om oppholdstillatelse kan det være lurt å velge privatundervisning og starte så snart som mulig. Da kan du søke om fritak fra den obligatoriske opplæringen og komme deg raskt ut i arbeidslivet og følge med i hverdagen til barn, venner og andre bekjente.

Uansett hva du velger å gjøre kan du fortsette og følge med på leksehjelpbloggen for å få med deg tips og triks angående studieteknikk og leksearbeid fra privatlærere med mye erfaring med å lære bort ulike fag og teknikker, som du kan ta med deg når du skal lære norsk.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *