Hvorfor dropper noen ut av skolen?

Hva er grunnen til at noen ikke fullfører videregående? Når nesten 30 prosent ikke fullfører videregående skole på normert tid tilsier dette at problemer er større enn at bare noen enkeltelever ikke trives eller gidder å jobbe for det. Hva ligger egentlig bak? Og hva kan man gjøre med det?

I dagens samfunn med stadig strengere krav for å komme seg inn i arbeidsmarkeder, og med stadig høyere karakterkrav for å komme inn på høyere utdanning er det et problem at såpass mange ikke fullfører videregående skole. Framtidsutsiktene til elever som dropper ut blir dårligere, og risikoen for å bli lavtlønnet, få gjeldsproblemer og dårligere livskvalitet øker.

Henger etter

Så hva er det som gjør at så mange elever ikke fullfører videregående skole? Det kan finnes mange grunner til at elever dropper ut, og ofte er disse grunnene sammensatte. Det er som regel ingen enkelthendelse eller én ting som har vært avgjørende for å slutte på skolen, problemet har gjerne vart over mange år.

Én grunn kan være at eleven allerede på grunnskolen falt av i undervisningen, og at ingen har plukket det opp eller sørget for å gi ekstra oppfølging. Hvis du allerede på ungdomsskolen slet med å komme deg gjennom timene blir det ikke enklere på videregående.

Desto høyere kravene og forventingene er, jo verre og vanskeligere føles det for den som henger etter å skulle ta igjen resten av klassen. Kanskje virker det å bare slutte på skolen som en enkel løsning, et svar på problemet som virker å bli løst med en gang.

Mangel på motivasjon

Ofte handler det ikke om mangel på vilje, men heller mangel på motivasjon. De fleste elever vil jo gjerne gjennomføre, de vil oppnå gode resultater og de vil gjøre sitt beste. Hvis du mangler motivasjon hjelper det ikke å ville – du klarer ikke å gjennomføre det allikevel.

Kanskje klarer ikke skolen å sørge for motiverte elever? Det er kjent at elever lærer på mange forskjellige måter, men allikevel er undervisning gjerne lagt opp til å tilfredsstille én spesifikk måte å lære på. Da mister man engasjementet og lærevilligheten til mange andre elever, som kunne trengt annen stimuli i klasserommet.

Finnes løsninger

Med sammensatte problemer må man gjerne søke etter sammensatte løsninger. Det viktigste er å starte et sted, og selv om privatundervisning kanskje ikke kan gi alle svarene, kan det sette i gang motivasjonen, gi tilbake mestringsfølelsen, og løfte selvtilliten.

Med en egen privatlærer får man den individuelle oppfølgingen som er viktig for mange elever som vurderer å droppe ut av skolen. Man har mulighet til å stille alle de spørsmålene en kanskje ikke tør stille i timen, og tempoet i undervisningen er tilpasset den enkelte elev. Med motivasjonen tilbake og selvtilliten på plass er det enklere å ta fatt på skolehverdagen igjen, og risikoen for å droppe ut er kanskje litt lavere.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *