Gi privatundervisning en sjanse

– Man må bli kjent med og forstå den enkelte elev for å tilpasse undervisningen. Da merker man fort når eleven blir engasjert og slutter å se på klokka, sier Mathilde Sørensen. Hun er denne månedens privatlærer, og er opptatt av å finne frem til mestringsfølelsen til elevene sine.

Mathilde er 21 år og studerer på Handelshøyskolen i Bergen. Hun har stor interesse for økonomi, noe som gjenspeiles i fagene hun underviser i hos Golden Academy – nemlig økonomi, matematikk og rettslære.

– Det å være privatlærer er både givende og krevende, forteller Mathilde. Hver elev skal ha tilpasset undervisning for å lære mest mulig, og hun er opptatt av å finne de læringsmetodene som fungerer best til sine elever.

Når hun har funnet elevens individuelle måte å lære på synes Mathilde det er ordentlig givende og morsomt å se at eleven utvikler seg og mestrer faget.

Mathilde mener det er verdt å gi undervisning med privatlærer en sjanse.

– Når jeg skal bli kjent med eleven prater vi sammen og finner ut av hva eleven selv tror fungerer best for dem når det kommer til å lære, og hva de synes er gøy. Når eleven slutter å se på klokka gjennom undervisningen har vi funnet noe som virker, sier Mathilde og ler.

Moro å formidle kunnskap

Å være privatlærer er en super måte å møte nye mennesker på, og man lærer dessuten mye om seg selv. Det har også Mathilde erfart.

– Som privatlærer har jeg lært å kjenne mennesker bedre og på en annen måte. Jeg har også lært at det er moro å formidle noe jeg selv kan til andre som ikke kan det helt ennå.

Gjennom å lære bort kunnskap til noen som ikke kan det, lærer man også mye selv. Man blir flinkere til å formidle vanskelig stoff, og må i mange tilfeller se på faget med nye øyne for å forstå hva som kan være vanskelig for andre. Det gir en bredere forståelse for faget.

– Jeg trives veldig godt i denne jobben. Det er sosialt, og jeg får møtt mange forskjellige mennesker. Det er morsomt å lære bort noe jeg trives med, og det er morsomt å se mestringsfølelsen hos elevene når de får det til, sier Mathilde.

Individuell oppfølging er gull

Selv om en elev sliter i et fag kan det føles som et stort steg å få hjelp til å lære gjennom privatundervisning. Mathilde er helt klar på at det ikke er noe problem, og at man ikke skal holde tilbake hvis man trenger hjelp.

– Med denne typen undervisning får du individuell oppfølging som er et kjempepluss. Du kan spørre om akkurat det du vil, og blir ikke forstyrret av andre ting, sier hun.

Elever som har privatundervisning får dessuten tilpasset tempoet til det som passer dem, uansett om det er raskere eller roligere enn det de opplever på skolen. Det gir også en følelse av mestring når du opplever å få til noe du syntes var vanskelig.

– Individuell tilpasning og oppfølging er gull! Da får du hjelp til akkurat det du trenger, og det er ikke noen grunn til å ikke gi det en sjanse, avslutter Mathilde entusiastisk.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *