Er kunst og håndverk bortkastet tid?

Synes du kunst og håndverk er bortkastet? Føler du at å tegne og male er meningsløst, og mener læreren favoriserer andre enn deg? Hvis du bruker faget til din fordel kan du hevde deg, og du får kunnskap ut av det som du kan bruke i andre fag og senere i livet.

De siste ukene har flere uttrykt at de mener faget kunst og håndverk er bortkastet, at man som elev blir urettferdig behandlet og at tiden brukt på dette faget heller burde vært brukt på andre, mer produktive ting.

Er det sånn at man får karakter basert på hvor flink man er til å tegne? Lærer man ingenting i dette faget? Burde faget vrakes til fordel for mer undervisning i matematikk, norsk eller samfunnsfag?

Handler om mer enn farger

Det finnes nok en del sterke meninger om dette temaet. Klart det føles urettferdig å få en dårlig karakter på en innlevering man selv syntes var fin. Betyr det at læreren favoriserer andre elever?

Kanskje – lærere er også mennesker, og vi klarer ikke alle å være objektive hele tiden. Men tenk deg om – har du egentlig forstått hva oppgaven gikk ut på? Kanskje handlet det ikke bare om å tegne en fin bro, men om proporsjoner, perspektiv og realistiske dimensjoner.

For Kunst og håndverksfaget handler om mer enn bare farger, streker og søm. Flere andre fag integreres i Kunst og håndverk og skal sørge for at du bruker kunnskap fra andre steder i praksis.

Matematikk i praksis

Har du tenkt over at du bruker kunnskapen din fra matematikken når du sitter ved tegnebordet og streker opp linjer på arket? Om du skal tegne et hus eller et landskap, så bygger mye av dette på kunnskap om perspektiver, målestokk, og riktige dimensjoner.

Å bruke matematikken i praksis gjør det enklere å forstå det som kanskje virker litt abstrakt i mattetimene. Kunst og håndverk kan altså gi deg en bedre forståelse av hva du driver med i andre timer, og kan også forberede deg på arbeid etter endt skolegang.

Kanskje vil du bli arkitekt? Eller ingeniør? Da lønner det seg å følge med når læreren i kunst og håndverk forklarer prinsippene bak dybde, og hva du må tenke på når du skal konstruere et hus av ulike materialer.

Relevant senere i livet

Det finnes flere aspekter ved dette faget som er overførbart til livet generelt, videre studier og eventuelt arbeid. Digitale verktøy blir bare mer og mer aktuelt i arbeidslivet, og det er nærmest forventet at du behersker noe mer enn bare Word og PowerPoint.

Å arbeide med foto, video, redigering og animasjon forbereder deg på mange potensielle studieretninger og yrker. Vil du jobbe med programmering? Eller kanskje du vil inn i mediebransjen? Da er dette essensielle kunnskaper å ta med seg.

Om du så vil jobbe med mennesker – bli lærer, sykepleier eller personalansvarlig – kunnskapen du får av å tolke og analysere ulike typer kunst er uvurderlig. Du får en forståelse for at mennesker uttrykker seg på ulike måter, har forskjellige bakgrunner og forskjellige forutsetninger i livet. Samtidig lærer du å uttrykke deg på en måte mennesker med ulik bakgrunn fra deg kan forstå.

Bruk faget

Uansett om du føler faget er bortkastet, eller du føler deg urettferdig behandlet av læreren – hvis du bruker faget aktivt får du mer ut av det, og når du sitter på jobb senere vil du være takknemlig for at du tok tak i faget og brukte det får å nå dine personlige mål.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *