– Det er viktig å bygge opp mestringsfølelsen

– Når det går for fort framover på skolen kan elever risikere å miste motivasjon i faget. Da er det viktig å bygge opp mestringsfølelsen igjen, sier privatlærer Henrik Byberg. Han er opptatt av å motivere elevene sine, blant annet ved å la de selv trekke frem spennende deler fra pensum. Dette er en av grunnene til at Henrik er denne månedens privatlærer i Golden Academy.

Henrik studerer selv økonomi og administrasjon, og underviser hovedsakelig i økonomifag og matematikk. Det å lære bort teorien han allerede kan til noen som ikke kan det fullt så godt synes Henrik er en morsom del av jobben.

– Det er veldig givende å lære bort teori jeg har tilegnet meg gjennom studiet, og som privatlærer danner eleven og jeg et unikt samarbeid for å skape best mulig læringsutbytte, sier Henrik.

Tilpasset oppfølging

Det spesielle med privatundervisning er at hver enkelt elev får den tilretteleggingen og oppfølgingen han eller hun trenger i det aktuelle faget. Spesielt matematiske fag og økonomifag kan oppleves utfordrende for mange, og da er det svært hjelpsomt med en privatlærer som kan gi veiledning og tips på veien.

Henrik er opptatt av å bygge opp mestringsfølelsen til elever som sliter med motivasjonen.

Henrik er opptatt av å tilpasse undervisningen etter både eleven og hvilket fag det er snakk om. I matematikk for eksempel bruker han mer tid på praktisk oppgaveløsning enn teori.

– Jeg legger alltid opp undervisningen med utgangspunkt i elevens lærebok og pensum, og jeg bruker alltid tavle for å vise hva vi gjør, sier han.

Ta noen steg tilbake

Det er vanlig å i perioder slite med motivasjon og selvtillit i et fag – spesielt i fag man som elev synes er utfordrende.

– Når det går for raskt for eleven på skolen kan det merkes på motivasjon og selvtillit. Da er det viktig å ta noen steg tilbake og sørge for at eleven får bygget opp mestringsfølelsen igjen, forklarer Henrik.

For å sørge for at eleven ikke blir lei har Henrik noen triks han liker å bruke.

– I noen økter lar jeg eleven selv bestemme hva slags pensum vi skal gå gjennom. Noen deler av pensum kan være mer spennende for eleven enn andre ting, og for å holde på motivasjonen og interessen er det viktig å trekke fram de delene av pensum eleven synes er interessant, sier han.

Forbedrer både inntrykk og ferdigheter

Det kan være vanskelig å finne motivasjonen for å jobbe med utfordrende fag på egenhånd, og mange elever kan ha nytte av privatundervisning som et tillegg til vanlig skole. Henrik forteller at det finnes flere fordeler mer privatundervisning, og anbefaler gjerne elever å prøve det ut.

– Noen av fordelene med privatundervisning er jo at det er så fleksibelt, og at undervisningen foregår på den måten som fungerer best for hver enkelt elev. Jeg tror mine elever går herfra både med forbedrede ferdigheter, og også et bedre inntrykk av faget etter endt undervisning, avslutter han.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *