De fleste kan mer enn de tror

– Det er utrolig viktig å skape mestringsfølelse hos eleven, sier privatlærer Jarle Lunde. Han er svært opptatt av å gi elevene sine en genuin interesse for faget de får undervisning i, og det gjør Jarle gjennom å motivere og inspirere elevene. Hans personlige tilnærming til elevene og undervisning er en av grunnene til at Jarle er månedens privatlærer i August.

Jarle har bakgrunn fra Kongshaug Musikkgymnas hvor han fikk med seg både generell studiekompetanse, samt en rekke musikkfag, matematikk R1 og fysikk 1. Det siste året har han studert økonomi og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samtidig som han har gått opp til eksamen i matematikk R2.

– Jeg trives veldig godt i stillingen som privatlærer, blant annet fordi det gir meg mulighet til å gjøre en forskjell – både for den enkelte elev og for samfunnet, forteller Jarle.

Han underviser i hovedsak i matematikk og fysikk, fag veldig mange elever synes er utfordrende både når det kommer til det konkret faglige, men også når det kommer til interesse for faget og motivasjon.

Skaper mestringsfølelse

I vanskelige fag som matematikk og fysikk er Jarle opptatt av å skape mestringsfølelse hos eleven. Ved å ta noen skritt tilbake i vanskelighetsgrad og bygge opp kunnskapen på nytt opplever mange at de forstår mer, og ser at de faktisk får det til.

Jarle vet at ulike elever lærer på ulike måter, og han er derfor opptatt av å sørge for at undervisningen er spesielt tilpasset hver enkelt elev.

– De fleste kan mer enn de selv tror, og dette er det lurt å gjøre dem bevisst på. Samtidig er det også sentralt å sette seg et realistisk mål, fokusere på det grunnleggende og ta for seg en milepæl om gangen, sier Jarle.

Når det kommer til selve undervisningen vet han at ulike elever lærer på ulike måter. Derfor er Jarle opptatt av å bruke undervisningsmetoder som er tilpasset den enkelte elev – gjerne basert på elevens egne ønsker og interesser.

– Jeg pleier å lage mine egne oppgaver og eksempler til timene der jeg kan tilpasse innholdet til eleven og elevens interesser. Der det er mulig vil jeg forsøke å vinkle det mot dagliglivet og situasjoner der man kan få bruk for f.eks. likninger eller derivasjon. Jeg har også benyttet tegninger og bilder for å bedre forklare sammenhenger, forteller han.

Det viktigste for Jarle er å ha en løpende dialog med eleven og foreldre, slik at undervisningen gir mest mulig utbytte.

Vil motivere og inspirere

Etter endt undervisning er det noen ting Jarle ønsker at elevene hans skal sitte igjen med.

– Først og fremst ønsker jeg at elevene mine skal ha fått en bedre forståelse for faget, og at de når det karakternivået de ønsker og er fornøyd med. Videre har jeg som mål å skape interesse rundt faget, og å motivere og inspirere eleven til videre læring.

Han er helt klar på at du med privatundervisning kan få hjelp uansett hvilket nivå du er på og hvilke målsettinger du går inn med. Som elev har du selv innvirkning på hva du vil jobbe med i timene, og hvilken form undervisningen skal ha.

– Å ha undervisning med privatlærer er en super anledning til å få personlig oppfølging, tilpassede oppgaver, råd og løpende veiledning fra lærere som virkelig bryr seg og som nettopp har vært gjennom det samme som deg, avslutter Jarle.

Author: Karine Liland

Karine er bloggredaktør i Golden Academy og utdannet journalist. Hun blogger med jevne mellomrom og deler sine tanker om skole, lekser og annet med elever over hele landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *